- Business

Fra fysisk butik til online

Dansk e-handel har for alvor taget fart indenfor de seneste år, og det betyder også, at dette er ét af yndlingsområderne for nyudsprungne iværksættere. Det er nemlig både relativt let og relativt hurtigt at gå i gang med at lave sin egen webshop – eller i hvert fald rammerne til én.

Men andre shops har gået en anden vej. F.eks. startede webshoppen Choopin.dk som ganske almindelig tøjbutik, og det har uden tvivl givet nogle fordele i overgangen til det digitale salg. F.eks. har man allerede et varelager (f.eks. er Pieszak blot ét af over 40 designerbrands, man kan vælge imellem i ovenstående webshop), og så er man allerede et relativt etableret navn. Selv hvis man ”kun” er kendt i lokalområdet, er det en stor fordel, at man allerede har udarbejdet noget trust overfor sine kunder – og bare i det hele taget har en kundekreds.

En anden fordel er, at fysiske shops allerede har en idé om, hvad der kan lade sig gøre. Mange iværksættere bliver tit overvældet af, hvor meget administration der er med f.eks. behandling af varer – især når der bliver travlt. Man tager altså munden for fuld, fordi man vil en masse og overvurderer egen tid.

Med andre ord – der, hvor de mange timer ligger, er i det administrative: Varelager, indløsningsaftale, konsistent kundeservice – og ikke mindst optimering af shoppens grafik, interface og synlighed på nettet. Overskuelighed (som her med tøjmærket Gestuz) er essentiel, for kunderne er kræsne, konkurrencen er hård, og en lille ting kan gøre et stort udslag.

I forhold til optimering er denne også vigtig – for både online shops med udgangspunkt i en fysisk butik og helt nystartede brands. Man tror nemlig, at kunderne automatisk strømmer til, når bare man har en god idé – og sådan forholder det sig desværre ikke på nettet. I modsætning til, at folk går forbi din fysiske shop, og denne vækker interesse, er nettet et meget stort sted – så marketing og / eller optimering er vejen frem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *